Tekst str:AA Print Bogmærke
 

Fraflytning

Opsig din bolig
Hvis du vil opsige din bolig kan du med fordel benytte den formular, som findes her på siden. Fordelen ved at bruge formularen er, at BoVendia får alle de nødvendige oplysninger, hvilket gør genudlejningen af din bolig hurtigere.

Fraflytning
Du kan downloade opsigelsesblanket som en PDF-fil her

Vejledning i fraflytning

Du kan downloade vejledningsformularen som pdf-fil her

Fremvisning i opsigelsesperioden
Ifølge Lov om leje af almene boliger § 93 har lejeren pligt til at give adgang til lejemålet, således at andre kan se det. Lejeren kan fastsætte tidspunk herfor.

Fraflytningssyn
Når du har opsagt din bolig indkaldes du til et fraflytningssyn med mindst 8 dages varsel.  Når boligen synes, skal den være ryddet og rengjort.

Istandsættelse
Ved synet får du udleveret en kopi af synsrapporten, med de arbejder der skal udføres. Senest 2 uger efter synet får du tilsendt et overslag over, hvad det kommer til at koste. Senest 4 uger efter genudlejning /ophør af lejemålet, skal du have tilsendt en opgørelse over de endelige udgifter til istandsættelse. De faktiske udgifter må ikke overstige de anslåede udgifter med mere end 10%.

A-ordning:
Hvis boligens vedligeholdelsesordning er en A-ordning istandsættes boligen, så vægge og lofter fremstår nyistandsatte. Det kaldes en normalistandsættelse og udføres af håndværkere. Du skal betale leje i 14 dage til istandsættelsen og rengøre boligen, inden du afleverer den.
 
Afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning med 1% pr. måned regnet fra indflytning, dog tidligst efter 12 måneder og til lejemålets ophør. 
Når der er gået 9 år og 4 måneder (100 måneder), vil afdelingen have overtaget udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning.   

Når du flytter, betaler du kun den andel af udgifterne til normal istandsættelse, som ikke er overtaget af boligselskabet. Evt. misligeholdelse betales fuldt ud af fraflytter.

Hvis du selv har ordnet vægge og lofter, så de fremstår nyistandsatte og boligen er rengjort og uden misligholdelse, skal du ikke betale til istandsættelse. Se dokument om rengøring ved fraflytning som en PDF-fil her
 
Hvis du selv ønsker at sætte din lejlighed i stand beder vi om, at du henvender dig til administrationen.
 
B-ordning:
Hvis boligens vedligeholdelsesordning er en B-ordning skal du ikke betale noget ved fraflytning, med mindre du har misligholdt boligen.
Du skal blot rengøre boligen.

Misligholdelse
Der er ifølge loven tale om misligholdelse, når boligen er skadet som følge af fejlagtig brug eller fejlagtig/ manglende vedligeholdelse. Så skal den, der flytter betale for at få ordnet skaderne. Du skal ikke betale, hvis der kun er tale om almindeligt slid og ælde.

Her er nogle eksempler på misligholdelse:
- Gulvlakken er gennemslidt og der er begyndende skader på gulvbrædderne. Slibning og lakering foretages på fraflytters regning.
- Gulvet er ødelagt af vand fra et utæt akvarie. Gulvet repareres på fraflytters regning.
- Toilettet er tilkalket, og afkalkning foretages på fraflytters regning.
- Panelerne har ikke været tilstrækkeligt tildækket, da der blev malet. Der foretages afrensning på fraflytters regning.
- Klistermærker accepteres ikke på dørflader. Afrensning foretages på fraflytters regning. Hvis afrensning ikke er mulig, skiftes døren på fraflytters regning.

Slid og ælde
Boligen bliver slidt ved almindeligt brug. Der kan komme små ridser i køkkenbordet, på dørkarme eller lakken på trægulvet kan blive slidt. Men der er kun tale om misligholdelse hvis f.eks. gulvet er blevet slidt ned, så træet er misfarvet og sliddet ikke kan klares med en ny lakering, men kræver afhøvling eller udskiftning af dele af gulvet.

Her er nogle eksempler på slid og ælde:
- Borehuller i begrænset omfang i fliser er tilladt og udbedres ikke på fraflytters regning.
- Farveforskelle efter møbler og tæpper accepteres.
- Eventuel afslibning foretages på boligafdelingens regning.
- Lakken er pletvis gennemslidt. Gulvbrædderne har ikke taget skade.
- Der foretages derfor pletvis lakering på afdelingens regning.
- Et lille hak i emaljen betragtes som slid og ælde. Eventuel reparation foretages på afdelingens regning.