Tekst str:AA Print Bogmærke
 
 • Andet
 • At bo til leje
 • Indflytning
 • Fraflytning
 • Søge bolig
 • Venteliste
 • A- og B-ordning

  Hvad betyder A- og B-ordning?

  Når du flytter ind i en bolig med A-ordning, er den i god og forsvarlig stand ved dit lejemåls begyndelse med nyistandsatte lofter og vægge. Du skal så selv sørge for vedligeholdelse, så længe du bor i denne bolig.

  I en bolig med B-ordning er det lejer, der sørger for den indvendige vedligeholdelse, mens man bor der. Udgifterne til det bliver afholdt over boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til via din husleje.

  Det er kun dig der har adgang til at hæve på din vedligeholdelseskonto.

  Når du har opsagt boligen til fraflytning, kan du ikke længere råde over det beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

  Boligændringer

  Hvad må jeg ændre i min lejebolig?

  Hvis du ønsker at foretage nogle ændringer i din bolig, skal du følge råderetsreglerne.

  Alle forbedrings- og forandringsarbejder skal altid anmeldes til os, inden arbejdet påbegyndes.

  Oplysninger om råderetten og hvordan du benytter den, kan du få oplyst af vores medarbejdere i Driftsafdelingen.

  Boligstøtte & boligydelse

  Hvem kan få boligstøtte og boligydelse?

  Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen.

  Hjælpen hedder individuel boligstøtte:
  1. Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister (indtil 1. januar 2003)
  2. Boligsikring for øvrige lejere

  Boligstøttens størrelse er afhængig af husstandsindkomst, husleje, boligens størrelse og antal beboere i husstanden.

  Du kan selv lave en beregning ved at logge ind på www.borger.dk med Nem-id.

  Du søger også boligstøtte på www.borger.dk, og du skal bruge Nem-id. Ellers kan Udbetaling Danmark kontaktes på telefon 70 12 80 63.

  Fremvisning af bolig

  Er der mulighed for at se boligen, som jeg har fået tilbudt, inden jeg siger ja eller nej?

  Ja, det er en rigtig god ide, at du ser boligen, inden du svarer på et tilbud. I tilbudsbrevet fremgår det, hvem du skal kontakte for at se boligen. – Det kan være en varmemester, hvis boligen står tom, ellers vil det typisk være den lejer, som bor i boligen nu.