Tekst str:AA Print Bogmærke
 
 • Andet
 • At bo til leje
 • Indflytning
 • Fraflytning
 • Søge bolig
 • Venteliste
 • Overdragelse af indbo

  Kan jeg overdrage indbo til den nye lejer?

  Ja! Det kræver, at du sammen med den ny lejer udfylder skemaet "Aftale om overdragelse af indbo" og afleverer det til varmemesteren senest ved fraflyttersynet. Skemaet kan du hente her, eller du kan få det udleveret hos varmemesteren.

  Fremvisning af bolig

  Skal jeg fremvise min bolig i opsigelsesperioden?

  Ja. Ifølge "Lov om almene boliger" § 93 har lejeren pligt til at give adgang til lejemålet, således at andre kan se det. Lejeren kan fastsætte tidspunktet herfor.

  Gulve ved fraflytning

  Hvilke krav er der til gulvenes tilstand ved min fraflytning?

  Du skal aflevere gulvene i samme stand, som de havde ved din indflytning, bortset fra almindelig ælde og slid.

  Det betyder, at du skal sørge for løbende vedligeholdelse af gulvene, så længe du bor i lejligheden.

  Opsigelsesvarsel

  Hvor lang opsigelse har jeg?

  Der er altid 3 måneders opsigelse til den første hverdag i en måned.

  Overdragelse af boligen

  Kan jeg overdrage boligen til en anden?

  Først og fremmest skal du altid huske at kontakte os, hvis du ønsker at overdrage din bolig til en anden.

  Ved separation eller skilsmisse kan du og din partner selv vælge, hvem der fortsat skal leje boligen, uanset hvem der står registreret som boligtager.

  Ved papirløst samliv skal du og din partner have haft fælles husstand i mindst to år, for at partneren kan få overdraget leje af boligen.

  Ved dit dødsfald fortsætter din ægtefælle eller papirløse partner (igennem mindst to år) som lejer.
  Endelig kan boligorganisationen give tilladelse til, at en person, der er blevet forsørget af dig - herunder et barn under 18 år - kan fortsætte med at leje boligen.

  Ved overdragelsen indtræder den part, der fortsætter som lejer, i alle den tidligere lejers rettigheder og forpligtelser over for boligorganisationen.

  Opsigelse

  Hvordan opsiger jeg min bolig?

  Der er muligt at opsige boligen ved at udfylde og aflevere en Opsigelsesformular. Du skal huske, at du har tre måneders opsigelse på din bolig, og du skal betale husleje i denne periode - indtil boligen er genudlejet.

  Opsigelsesperiode

  Skal jeg betale husleje i opsigelsesperioden?

  Du har 3 måneders opsigelse på din bolig. I denne opsigelsesperiode skal du betale husleje - indtil boligen er genudlejet. Husk, at du skal betale husleje i istandsættelsesperioden, som er 14. dage. Vi forsøger at genudleje boligen hurtigst muligt, efter du er fraflyttet.

  Rengøring ved fraflytning

  I hvilken stand skal lejligheden afleveres?

  Ved fraflytningssynet skal du aflevere boligen i fuldstændig rengjort stand, og den rengøringspligt gælder også for vinduerne. Boligen skal være rengjort så godt, at den er umiddelbart brugbar for den nye lejer. Dårlig rengøring bliver betragtet som manglende vedligeholdelse.

  Du kan læse vores rengøringsvejledning her.

  Nøgler

  Jeg er blevet tildelt en bolig, hvornår og hvordan kan jeg forvente at få nøglerne?

  Nøglerne udleveres af varmemesteren mod forevisning af kvittering for indbetalt indskud eller dokumentation for bevilget indskudslån samt husleje for den første måned. Du skal ringe til varmemesteren for nærmere aftale.