Tekst str:AA Print Bogmærke
 

Vedligeholdelse & råderet

Vedligeholdelse
Nogle afdelinger har vedtaget et vedligeholdelsesreglement, og som lejer har du pligt til at overholde vedligeholdelsesregelementet. I reglementet står f.eks., hvis carporten eller hegnet skal males med en bestemt farve eller lignende.

Hvis du ikke har reglementet eller er i tvivl om, hvorvidet der findes særlige retningslinjer for din bolig, så kan du søge under din afdelings "Afdelingsdokumenter" her. Alternativt kan de udleveres ved henvendelse til varmemesteren i din afdeling.

 
Råderet/ændringer i eller uden for din bolig
Du har råderetten over din bolig og kan ændre og forbedre den, så den passer til netop dine behov.

Uanset hvilke ændringer du ønsker at foretage, skal du altid ansøge hos BoVendia, inden du går i gang!
Du finder ansøgningsskemaet her. Du kan også få skemaet udleveret ved henvendelse til varmemesteren i din afdeling.

Du skal være opmærksom på, at nogle afdelinger har et så kaldt råderetskatalog. Hvis der findes et råderetskatolog i den afdeling du bor, skal du altid følge anvisningerne i dette. Hvis du ikke har råderetskataloget, eller er i tvivl om, hvorvidt din bolig er omfattet af særlige retningslinjer, så kan du finde din afdelings "Afdelingsdokumenter" her. Alternativt kan det udleveres ved henvendelse til varmemesteren i din afdeling.

BoVendia administrerer råderetten efter gældende lovgivning, og vi anbefaler, at du læser BL-Danmarks Alemene Boliger's folder om råderetten, inden du går igang. Du finder folderen på BL's hjemmeside, eller du kan få den udleveret hos BoVendia.

Er du interesseret i at læse mere om lovgivningen og administrationen af råderetten, kan du også finde links til love og bekendtgørelser på BL's hjemmeside.

Tjekliste
Her er en tjekliste, som vi beder dig være særlig opmærksom på, hvis du vil udnytte din råderet:

  * Ændringer i som uden for din bolig skal altid udføres håndværksmæssigt korrekt.

  * BoVendias inspektør skal altid godkende arbejdet, når det er afsluttet.

  * Det er BoVendias inspektør, som afgør, om der er tale om ændringer eller forbedringer af din bolig.

  * Hvis der er tale om forbedringer kan du få en delvis godtgørelse, når du flytter. Værdien af din investering nedskrives over 10-20 år, og du får restbeløbet udbetalt, hvis du flytter inden afskrivningern er afviklet. Det er kun dokumenterede udgifter til materialer og momsregistrerede virksomheder, som kan indgå i beregningen af en eventuel godtgørelse.

  * Der er grænser for, hvor dyre og omfattende råderetsarbejder, der må laves. Boligen må ikke ændre karakter af almen bolig. Der er ligeledes grænser for hvor meget, man kan få i godtgørelse, og boliger, som er handicapvenligt indrettede, må ikke fratages tilgængeligheden.

  * Hvis et råderetsarbejde vurderes at være en ændring og ikke en forbedring, kan ændringen kræves reetableret ved fraflytning.