Tekst str:AA Print Bogmærke
 

PRESSEMEDDELELSE

14. november 2016


En fusion mellem Boligselskabet Vesterlund, Sindal Boligselskab, Hirtshals Boligforening, Bygge- og Boligforeningen af 1938, Boligforeningen AB, Hjørring Boligselskab og Bolig Hjørring blev i aften en realitet. Den nye, almene boligorganisation - som endnu ikke har fået et navn - træder i kraft pr. 01. januar 2017 og vil bestå af ca. 3.300 boliger alle beliggende i Hjørring Kommune.

Organisationerne har siden 2008 haft et administrativt fællesskab i Bolig Hjørring, men det seneste halvandet år har de respektive organisationsbestyrelser arbejdet hårdt på en egentlig fusion. Et arbejde, som nu har båret frugt.

- Det har været en lang, men god og demokratisk proces, hvor vi - på tværs af organisationerne - har taget os tiden til at drøfte fusionens muligheder ud fra beboernes, beboerdemokraternes og de ansattes perspektiv, udtaler formand for Bolig Hjørring Leo Jensen.

Fusionens helt store gevinst er momsbesparelsen på over 3 mio. kr. årligt. En gevinst, som opnås ved, at der ikke længere skal betales moms af administrationsbidraget, som administrerede boligorganisationer blev pålagt i 2011. Og en gevinst som nu direkte kommer til at afspejle sig i et lavere administrationsbidrag hos beboerne. Derudover forventes en række besparelser i forbindelse med eksempelvis bedre indkøbsaftaler, generelle stordriftsfordele samt en fleksibel og bedre udnyttelse af de interne kompetencer hos boligorganisationens ansatte.

- Fusionen skaber rum og mulighed for at effektivisere såvel driften som administrationen, så der kan leveres en bedre vare og der samtidig frigøres ressourcer til bedre at understøtte beboerdemokratiet, udtaler direktør Johnny Jensen.

Beboerne i den nye boligorganisation opnår også en række fordele i forbindelse med fusionen, hvor effektivitet og en højere grad af fleksibilitet vil være nøgleordene. Eksempelvis får beboerne endnu bedre mulighed for at få adgang til deres drømmebolig, da der som noget nyt oprettes en samlet intern venteliste. Samtidig bevarer beboerne deres fulde indflydelse gennem afdelingsmødet i de enkelte afdelinger.

Den almene boligsektor står i disse år over for et effektiviseringskrav, hvor sektoren samlet skal finde 1,5 mia. kr. inden udgangen af 2020. En fusion er én måde at imødekomme dette krav på, hvilket også er helt i tråd med Boligorganisationernes Landsforenings anbefalinger.

- Som én stor boligorganisation opnår den ny boligorganisation en skarpere og mere synlig profil i forhold til vores samarbejdspartnere og en større robusthed i forhold til omverdenen generelt. Eksempelvis får Hjørring Kommune én stor boligorganisation som samarbejdspartner på boligområdet, hvilket vil være med til at styrke dialogen og samarbejdet i endnu højere grad end tidligere, udtaler formændene for Bygge- og Boligforeningen af 1938, Leo Jensen, Boligforeningen AB, Mariann S. Kristensen og Hjørring Boligselskab, Tim B. Hansen.

Medarbejdergruppen ændres ikke med fusionen, og det vil være kendte ansigter, som også fremadrettet står klar til at servicere beboerne.

Fakta

Administrationsselskabet Bolig Hjørring blev oprettet i 2008 og ejes af Boligforeningen AB, Hjørring Boligselskab og Bygge- og Boligforeningen af 1938. Selskabet udlejer og administrerer udover disse organisationers boliger også boliger for Boligselskabet Vesterlund, Hirtshals Boligforening og Sindal Boligselskab.

Bolig Hjørring beskæftiger ca. 60 medarbejdere fordelt på administration og drift.

 

Afstemningsresultatet

Bygge- og Boligforeningen af 1938:                 117 ja-stemmer - 4 nej-stemmer                     (29. september)

Boligforeningen AB:                                               28 ja-stemmer - 5 nej-stemmer                       (03. oktober)

Hjørring Boligselskab:                                            29 ja-stemmer - 7 nej-stemmer                       (06. oktober)

Boligselskabet Vesterlund:                                 Enstemmigt vedtaget                                           (05. oktober)

Hirtshals Boligforening:                                        Enstemmigt vedtaget                                           (04. oktober)

Sindal Boligselskab:                                                Enstemmigt vedtaget                                           (5. oktober)

 

For yderligere information kan følgende kontaktes:

Direktør for Bolig Hjørring:
Johnny Jensen; tlf. 96 56 19 41 eller på
jjz@bolighjoerring.dk

Formand for Bolig Hjørring og Bygge- og Boligforeningen af 1938:
Leo Jensen; tlf. 24 41 35 26 eller på
leo@has.dk

Formand for Boligforeningen AB:
Mariann Solholt Kristensen; tlf. 28 31 61 35 eller på
m.solholt@has.dk

Formand for Hjørring Boligselskab:
Tim Bo Hansen; tlf. 41 16 45 45 eller på
timbohansen@msn.com 

 

Johnny Jensen
direktør