Tekst str:AA Print Bogmærke
 

Tilbagebetaling af á conto vand

31. oktober 2017

Beboerklagenævnet har i tre aktuelle sager truffet afgørelse om, at der ikke må opkræves á conto vand, når der ikke er opsat bimåler. Derfor har beboerne i disse sager fået tilbagebetalt deres á conto beløb for perioden 01.04.2014 - 01.08.2017, hvor denne praksis er ændret.

BoVendia tager naturligvis beboerklagenævnets afgørelse til efterretning. Alle beboere i Skyttegården, på Åstrupvej 56-58, på Frederikshavnsvej 12, 16 og 18 samt i Højhuset på Nordens Allé 25 har et beløb til gode, der svarer til det, som de har indbetalt i perioden fra den 01.04.2014 til den 01.08.2017, reguleret for eventuelle tilbage- eller efterbetalinger.

Har du boet på ovennævnte adresser i denne periode, bedes du henvende dig til vores administration, Østergade 52, for at underskrive et krav om tilbagebetaling samt udlevere dine kontooplysninger, hvortil beløbet kan indbetales.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores administration.